GDPR - ochrana osobních údajů ve firmách

Přednáší: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Specialista na na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi zejména ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Pravidelně přednáší problematiku registru smluv, práva na informace, ochrany osobních údajů. Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Realizuje implementaci GDPR na úřadu Městské části Praha 6.

Termín a místo konání:

středa 28. 3. 2018
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-15:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Připravte se na změny v práci s citlivými údaji ve vaší firmě či organizaci.

Firmám a dalším organizacím jako správcům velkého objemu citlivých dat přinese nová úprava ochrany osobních údajů výrazné změny. Nové nařízení EU od května příštího roku podstatně zvýší odpovědnost správce osobních údajů za jejich ochranu a zpracování a znásobí finanční sankce při neplnění. Seznamte se s doporučeními i s riziky.

 

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR bude přímo účinné od 25. 5. 2018. Zpřísní práci s osobními údaji pro všechny správce – tedy firmy a organizace, které nakládají s osobními údaji klientů, zaměstnanců či dalších osob. Budou muset dosáhnout tzv. souladu s novým nařízením, které má platnost zákona. Budou muse též nastavit procesy, jimiž budou schopny prokazovat tento soulad, zejména záznamy zpracování, hodnocení rizik, přiměřená opatření a někdy i zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na semináři proniknete do nové koncepce ochrany osobních údajů, získáte jistotu v základních principech, pravidlech a praktických postupech dle nového nařízení. Dozvíte se podrobné kroky, jak nařízení ve vaší organizaci zavést. Po datu jeho účinnosti dojde k zesílení dozorové činnosti a dramaticky se zvýší sankce ukládané Úřadem pro ochranu osobních údajů – proto se zorientujte a připravte včas.

KOHO SEMINÁŘ OSLOVÍ

Seminář GDPR - ochrana osobních údajů ve firmách je určen všem správcům a zpracovatelům osobních údajů ve  firmách či organizacích.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. V jakých oblastech GDPR nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Základy a působnost GDPR – definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců, princip publicity a diskrétnosti.
 3. Základní zásady zpracování osobních údajů podle GDPR - principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce).
 4. Kroky správce pro zajištění compliance (souladu) – postup organizace při zavedení GDPR (vstupní analýza – mapování stavu, vyhodnocení, řešení).
 5. Právní tituly a právní základy pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky, využití.
 6. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
 7. Práva subjektů údajů, změny a dopady (přístup, oprava, výmaz, omezení, přenositelnost, námitka).
 8. Marketing: rozesílací seznamy, přímý marketink, cookies, profilování, změny oproti dosavadnímu stavu.
 9. Technická a organizační bezpečnost osobních údajů, Incidenty a jejich evidence a ohlašování.
 10. Povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele, smlouvy se zpracovatelem, pověřenec pro ochranu osobních údajů, sankce.
 11. Kodexy a osvědčení.
 12. Institut „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“ - záměrná a standardní ochrana dat.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.950,- Kč/osoba (vč. 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.