Investorsko - inženýrská činnost

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

čtvrtek 29. 3. 2018
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Poznámka: Výklad bude reflektovat praktické zkušenosti lektora v dané oblasti.

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za investice, výstavbu a správu majetku, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, architektům, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Novela stavebního zákona - správní řízení, lhůty.

 2. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv.

 3. Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání.

 4. Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení

 5. Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti: zpracovatel dokumentace, vady dokumentace, autorský dozor, technický dozor, manager projektu, koordinátor bezpečnosti práce, správce programu, nejčastější vady dokumentace a jejich řešení, autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad.

 6. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě.

 7. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího

 8. Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.

 9. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady.

 10. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.

 11. Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení).

 12. Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).

 13. Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.

 14. Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví

 15. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení

 16. Rozbor a závaznost norem

 17. Rozbor a závaznost druhu cen

 18. Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví

 19. Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce

 20. Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena

 21. Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.

 22. Katastr nemovitostí a navazující úkony.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (vč. 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.