Mgr. Filipčík Pavel - CAMPANUS

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR
člen České asociace vzdělávacích institucí veřejné správy

Sídlo: Zikova 2113/22
           628 00 Brno

IČ: 756 46 455
DIČ: CZ7504144846
č. ú.: 35-9958040247/0100

Tel.: +420 775 078 666
Fax: +420 227 077 535
E-mail: campanus@campanus.com (POZOR ZMĚNA E-MAILU !!!)

Adresa pro doručování písemností:
Mgr. Filipčík Pavel - CAMPANUS
P. O. Box 196
657 96 Brno 2
 

Jméno:
Email:
Předmět:
Text:
Otázka: Kolik je 13 mínus 5?