Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - aktuální otázky

  • Domů
  • Semináře
  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - aktuální otázky

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

Zaměstnanec Ministerstva financí ČR, odboru legislativy finančního trhu. Autor návrhu zákona, řady odborných článků a odborných publikací.

Termín a místo konání:

čtvrtek 22. 2. 2018
Praha, bude upřesněno

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů z odborů dopravy, případně zabývajícím se danou problematikou, advokátům, právníkům, pracovníkům pojišťoven a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální vývoj v dané oblasti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Krátké shrnutí historie daného pojištění.

 

2. Základní charakteristika směrnice 2009/103/ES týkající se pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

 

3,. Vymezení vozidla pro účely pojištění odpovědnosti s vazbou na rozhodnutí SDEU ve věci Damijan Vnuk.

 

4. Znovuzavedení příspěvku České kanceláře pojistitelů za nepojištěný provoz vozidla (zákon č. 293/2017 Sb.).

 

5. Základní povinnosti při provozu vozidla ve vazbě na povinné pojištění odpovědnosti:

 

- Vznik a zánik tohoto pojištění

 

- Základná charakteristika rozsahu pojistné ochrany

 

- Česká kancelář pojistitelů a její funkce

 

- Kontrola plnění povinností v daném pojištění a sankce.

 

6. Diskuse na závěr.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.