Z našich předchozích seminářů vybíráme:

Interní audit, jeho poslání a efektivní působení v organizaci či firmě
(lektorka Antonie Hančíková, interní auditorka, odbornice na účetní a auditorskou problematiku)

Podpora podnikání po vstupu do EU
(lektor JUDr. Michael Kincl, asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR a právník specializující se na problematiku veřejné podpory)

Znalec a znalecké posudky při objasňování dopravních nehod
(lektor Ing. Aleš Vémola, soudní znalec a vysokoškolský pedagog)

Hospodářské a majetkové trestné činy při podnikání v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
(lektor JUDr. Petr Hrachovec, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR a významný odborník na trestní právo)

Interní audit se zaměřením na vypracovávání zprávy interního auditora
(lektorka Antonie Hančíková, interní auditorka, odbornice na účetní a auditorskou problematiku)

Praxí ověřená taktika zajišťování a vymáhání pohledávek
(lektorka Antonie Hančíková, interní auditorka, odbornice na účetní a auditorskou problematiku)

Daňová kontrola aneb jak účinně hájit svá práva před finančním úřadem
(lektorka JUDr. Yveta Janáková, asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, odbornice na daňovou problematiku)