Kontrola a dozor nad stavbou

Přednáší: Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Ing. Josef Ladra je vedoucím autorem publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působí na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

Ing. Václav Pospíchal Ph.D. je autorizovaný inženýr, spoluautor publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působí na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

Termín a místo konání:

čtvrtek 5. 4. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-15:00: blok přednášek a diskusí*
15:00-15:30: Dotazy, diskuse.

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, úředníkům územních samospráv odpovědným za oblast investic a stavebních dozorů, investičním technikům, pracovníkům stavebních firem, architektům, projektantům, prostě všem, kdo přicházejí do kontaktu s problematikou stavebního dozoru.

Poznámka: Výklad bude demonstrován na praktických příkladech a zkušenostech lektorů. Bude zaměřen především na pozemní stavby.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právo a povinnost kontroly.

 

2. Dozor stavebníka nad stavbou.

  • Stavební dozor

  • Činnost technického dozoru stavebníka

  • Přejímání provedených prací

  • Reklamace, postupy a lhůty.

3. Kontrola plnění smlouvy zhotovitelem.

 

4. Kontrola čerpání rozpočtu stavby.

 

5. Zákonná odpovědnost za vadné plnění smlouvy a za vady stavby.

 

6. Dozor stavebníka nad bezpečností práce.

 

7. Autorský dozor zhotovitele projektové dokumentace.

  • Autorský dohled.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.890,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd). V případě účasti 3 a více osob z jednoho subjektu bude přiznána sleva z celkové ceny ve výši 10 %. Výsledná částka po slevě bude zaslána při potvrzení přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.