Oceňování v pojišťovnictví

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Autor dvaceti monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 -2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Profesní zkušenosti z Komerční banky, ředitel a viceprezident znaleckého ústavu American Appraisal.

Termín a místo konání:

čtvrtek 10. 5. 2018
Praha

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, pracovníkům pojišťoven (metodikům, makléřům, likvidátorům, risk manažerům apod.), finančním poradcům a realitním makléřům.

Cílem semináře je seznámit posluchače s teorií a praxí oceňování pro účely stanovení pojistné hodnoty a stanovení náhrady při likvidaci pojistné události. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti pro oceňování pro potřeby pojistného sektoru.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní aspekty ocenění

 

Nový občanský zákoník.

Zákon o oceňování majetku.

Zákon o pojišťovnictví.

 

2. Základy pojišťovnictví

 

Základní definice a pojmy.

Druhy pojišťoven a zajišťoven.

Pojistná rizika.

Management rizik.

 

3. Indikace pojistné hodnoty

 

Typy cen (nová, časová, sjednaná).
Způsoby výpočtu reprodukční ceny.
Způsoby výpočtu náhradové ceny.
Specifikace standardů.
Indikace funkčních nedostatků.
Koeficienty prodejnosti.

 

4. Ocenění při likvidaci pojistné události

 

Proces likvidace pojistné události.
Analýza příčiny škodní události.
Modality náhrady škody.
Výpočet pojistného plnění.
Zvláštní plnění.

 

5. Praktické aplikace
 

Základní metodika pro indikaci pojistné hodnoty.
Zjednodušená metodika pro indikaci pojistné hodnoty.
Příklad likvidace pojistné události.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.