Spotřebitelské a hypoteční úvěry dle nové legislativní úpravy

  • Domů
  • Semináře
  • Spotřebitelské a hypoteční úvěry dle nové legislativní úpravy

Přednáší: Ing. Olga Ortová Šeflová

Samostatná lektorka, specialistka na poradenskou a metodickou činnost v oblasti bankovnictví. Má více jak dvacetiletou praxi v oblasti finančnictví, působila a působí střídavě jako vysokoškolská pedagožka a v různých manažerských pozicích v bankovním sektoru, třikrát zastávala funkci ředitelky odboru hypotečního bankovnictví. Je rovněž odbornou asistentkou Katedry financí a ekonomie na Bankovním institutu vysoké škole, a.s. Soudní znalkyně v oboru bankovnictví.

Termín a místo konání:

čtvrtek 22. 3. 2018
Olomouc

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-9:00: Registrace účastníků semináře
9:30-15:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen finančním poradcům a zprostředkovatelům, prodejcům zboží a služeb (s vázaným spotřebitelským úvěrem), realitním makléřům, zaměstnancům univerzálních bank, hypotečních bank, stavebních spořitelen, leasingových společností, družstevních záložen, splátkových společností, znalcům se specializací na oceňování nemovitostí, občanům - zájemcům o financování bytových potřeb.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Finanční sektor a úvěrující subjekty v ČR

2. Parametry, obchodní podmínky a úvěrové postupy u spotřebitelských úvěrů dle nového zákona o spotřebitelském úvěru

3. Specifika úvěrů na financování bytových potřeb, jiných spotřebitelských úvěrů a vázaných spotřebitelských úvěrů

3. 1. Spotřebitelský úvěr na bydlení:

 

Vymezení SÚ na bydlení

Zákon o dluhopisech (HZL, hypoteční úvěryxhypotéka)

Typy hypotečních úvěrů

Účelovost HÚ, LTV

Fixní a variabilní úrokové sazby, PRIBOR

Způsoby čerpání HÚ, čerpání do úschovy

Způsoby splácení HÚ, anuita

Pravidla pro předčasné splácení HÚ

Postup při delikvenci HÚ

Ověřování identity, úvěruschopnosti a kvality zástavy u žadatele o HÚ

Manželé jako žadatelé o HÚ (SJM)

Vymezení cizoměnového úvěru

Právní úprava nemovité věci (LV, zástavní právo, předkupní právo, právo stavby, věcná břemena, negative plage)

Evidence údajů v KN

Oceňování předmětu zajištění a trh nemovitých věcí (cena obvyklá, nároky na ocenění, druhy a metody ocenění)

Daňové aspekty SÚ na bydlení (odpočet úroků, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí)

Parametry SÚ na bydlení od stavebních spořitelen (úvěr za stavebního spoření, překlenovací úvěr)

Regulace ČNB

 

3.2. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení:

 

Vymezení a členění SÚ jiného než na bydlení

Předčasné splacení SÚ jiného než na bydlení

Hotovostní půjčka

Povolené přečerpání účtu, kontokorentní úvěr

Kreditní karta

 

3.3. Vázaný spotřebitelský úvěr

Vymezení vázaného spotřebitelského úvěru

Splátkový prodej

Finanční leasing a operativní leasing.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.