Veřejné zakázky na projektovou dokumentaci stavby a na související činnosti

 • Domů
 • Semináře
 • Veřejné zakázky na projektovou dokumentaci stavby a na související činnosti

Přednáší: Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Ing. Josef Ladra je vedoucím autorem publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působí na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

Ing. Václav Pospíchal Ph.D. je autorizovaný inženýr, spoluautor publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působí na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

Termín a místo konání:

čtvrtek 22. 3. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-15:00: blok přednášek a diskusí*
15:00-15:30: Dotazy, diskuse.

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, úředníkům územních samospráv odpovědným za oblast investic, stavebních dozorů a zadávání veřejných zakázek, pracovníkům příspěvkových organizací, investičním technikům, pracovníkům stavebních firem, architektům, projektantům, prostě všem, kdo přicházejí do kontaktu s problematikou veřejných zakázek a souvisejících otázek.

Poznámka: Výklad bude demonstrován na praktických příkladech a zkušenostech lektorů.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Požadavky zadavatele na připravovanou stavbu:

 • Náklady na stavbu, údržbu a odstranění.

2. Požadavky zadavatele na projektovou dokumentaci:

 • Rozsah a obsah projektové dokumentace

 • Ocenění nákladů na provedení stavby.

3. Požadavky zadavatele na zhotovitele projektové dokumentace:

 • Odbornost, cena, termíny

 • Další požadavky.

4. Výběr zhotovitele projektové dokumentace.

 

5. Převzetí projektové dokumentace a vhodný rozsah její kontroly. Reklamace závad.

 

6. Zakázky na související činnosti:

 • Požadavky na výkon koordinátora bezpečnosti práce

 • Požadavky na výkon technického dozoru stavebníka

 • Zajištění kontroly čerpání rozpočtu na stavbu.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.890,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd). V případě účasti 3 a více osob z jednoho subjektu bude přiznána sleva z celkové ceny ve výši 10 %. Výsledná částka po slevě bude zaslána při potvrzení přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.