[ 1 / 46 ] >>

Oceňování věcných břemen a práva stavby

 

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Autor dvaceti monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 -2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Profesní zkušenosti z Komerční banky, ředitel a viceprezident znaleckého ústavu American Appraisal.

Termín a místo konání:

čtvrtek 19. 10. 2017
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:
8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-15:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Vzdělávací program akreditován MV (č. AK/PV-516/2017 a AK/VE-285/2017).

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, realitním makléřům, realitním kancelářím a ostatním zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s teorií a praxí oceňování nejčastějších typů věcných břemen a práv stavby. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní aspekty věcných břemen a práva stavby

• nový občanský zákoník a zákon o oceňování majetku
• rozdělení věcných břemen podle typů
• nejčastější typy věcných břemen v praxi
• právo stavby se zřízenou stavbou
• právo stavby s nezřízenou stavbou.

2. Oceňování věcných břemen

• dělení věcných břemen podle způsobu ocenění
• ocenění věcného břemene výnosovým způsobem
• metoda místně obvyklého nájemného
• metoda simulovaného nájemného
• použití nákladové a porovnávací metody
• věcná břemena bez ročního užitku
• zjištěná cena věcných břemen.

3. Ocenění práva stavby

• typy práv stavby v praxi
• právo stavby se zřízenou stavbou
• právo stavby se stavbou na pozemku
• právo stavby se stavbou pod pozemkem
• právo stavby se stavbou na stavbě
• zjištěná cena práva stavby.

4. Praktické aplikace

• ocenění věcného břemene s aplikací obvyklého nájemného
• ocenění věcného břemene s aplikací simulovaného nájemného
• ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.650,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Online registrace