Výkon státní správy – silničních správních a speciálních stavebních úřadů - podle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního

  • Domů
  • Semináře
  • Výkon státní správy – silničních správních a speciálních stavebních úřadů - podle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

Od dubna 2017 působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Vykonává rovněž poradenskou a konzultační činnost k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících. Člen České společnosti pro stavební právo.

Termín a místo konání:

úterý 20. 3. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vymezení a působnost silničních správních úřadů podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., ve vztahu k novele zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Obsah a rozsah závazkých stanovisek silničních správních úřadů.

2. Vymezení a působnost speciálních staveních úřadů, procesní postupy a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona; závaznost práv osobní a majetkové povahy v novele stavebního zákona.

3. Závaznost prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, úprava a struktura vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.