Agentura CAMPANUS působí v oblasti vzdělávání, pořádání odborných seminářů, nejrůznějších vzdělávacích akcí a konferencí od roku 2004. Na tomto poli spolupracuje s experty s různorodou odbornou orientací, kteří se snaží upozorňovat a nabídnout řešení otázek, s nimiž se setkávají v rámci vlastní praxe.

Při výběru lektorů je kladen důraz na úroveň znalostí dané problematiky, praktické zkušenosti, ale rovněž dosavadní přednáškovou činnost, která vypovídá o zájmu a spokojenosti klientů.

Semináře vzdělávací agentury CAMPANUS postihují široké tématické spektrum. Přitom je kladen důraz na aktuální otázky a praktickou aplikaci v souvislosti s legislativními požadavky a podmínkami podnikatelského prostředí. Cílem je, aby posluchačům byly vždy předány nejaktuálnější poznatky a informace.

Agentura CAMPANUS sleduje především spokojenost klientů. Všechny připomínky a náměty posluchačů jsou průběžně vyhodnocovány a takto získané návrhy jsou promítány v praxi akcí dalších.

V rámci zakázkového vzdělávání rovněž realizujeme vzdělávací akce podle přání jednotlivých klientů (tzv. semináře na "míru").

V této souvislostech zajišťujeme

  • zpracování individuálního vzdělávacího plánu
  • výběr vhodného lektora
  • přípravu podkladů a souvisejících pomůcek pro výuku
  • zajištění certifikace vzdělávací akce
  • sestavení koncepce navazujícího vzdělávání včetně časového harmonogramu.

Výhody zakázkového vzdělávání

  • jsou dodrženy veškeré požadavky klienta
  • realizace vzdělávání může probíhat přímo v sídle klienta či prostorách objednaných agenturou
  • lze se zaměřit na slabá místa a konkrétní problémy klienta
  • je zajištěna naprostá diskrétnost.