Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, včetně problematiky SVJ

  • Domů
  • Semináře
  • Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, včetně problematiky SVJ

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Advokát, odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení ačinnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

Termín a místo konání:

čtvrtek 14. 6. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cílem semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe svíce než tříletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve vztahu ke starým a novým jednotkám a bez povšimnutí nezůstanou ani otázky spojené správním postavením SVJ, zejména podřízení starých SVJ právní úpravě občanského zákoníku. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající.

2. Vznik vlastnictví bytů po 1. 1. 2014 (bytové spoluvlastnictví).

3. Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.

4. Postavení společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniklých podle předchozí právní úpravy.

5. Povinné platby vlastníků jednotek.

6. Přechod dluhů při převodu jednotky.

7. Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.

8. Způsoby vzniku SVJ po 1. 1. 2014.

9. Vnitřní poměry SVJ.

10. Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka.

11. Zrušení bytového spoluvlastnictví.

12. Dopady novely občanského zákoníku, aktuální judikatura a legislativní návrhy k tématu.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.